Kredyt hipoteczny vs. wkład własny

Planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego mieszkania, domu lub innej nieruchomości? Sprawdź, czy Twoje oszczędności wystarczą na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który obecnie wynosi 20% wartości nieruchomości. Dowiedz się, czy można uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.

 

Formy wkładu własnego

Alternatywą dla wkładu własnego w postaci gotówki mogą być:

  • poniesione koszty nabycia nieruchomości,
  • koszty poniesione na roboty budowlane lub zakup materiałów budowlanych,
  • środki wniesione na rzecz dewelopera (w tym na rachunek powierniczy),
  • zabezpieczenie hipoteczne innej nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy i nie jest kredytowana,
  • IKE oraz IKZE,
  • działka pod zabudowę domu,

 

Niestety nie ma banku, który oferowałby kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. W niektórych instytucjach można jednak liczyć na niższy niż 20 procent. Wkład własny i atrakcyjne warunki kredytowania. Wystarczy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, a bank zgodzi się na to, aby sfinansować zakup nieruchomości w 90 procentach.

  • Jeśli kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości innej niż kredytowana, może ustanowić na niej hipotekę na określony czas jako wkład własny. Co więcej, niektóre banki respektują również zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, która nie należy do kredytobiorcy, ale innej, bliskiej mu osoby, która musi wyrazić zgodę na takie działanie. W takim wypadku bank przeprowadza wycenę nieruchomości, biorąc pod uwagę jej obecną wartość rynkową, a nie pierwotną cenę nabycia.
  • Bank może zaakceptować jako zabezpieczenie kredytu działkę, na której kredytobiorca chce wybudować dom. Co więcej, udzielając formy finansowania, jaką jest kredyt na budowę domu, pod uwagę weźmie także wartość prac, jakie zostały już na tym terenie poczynione. Warto więc zachować wszelkie rachunki i faktury.
  • Jeśli potencjalny kredytobiorca zadbał już o przyszłe życie na emeryturze i założył IKE, bądź IKZE, bank może zabezpieczyć środki zgromadzone na takim rachunku. Nie trzeba ich wypłacać – bank zabezpieczy jedynie określoną kwotę do czasu spłacenia przez kredytobiorcę wkładu własnego.
  • Dobrym pomysłem na zebranie wymaganej wysokości wkładu własnego w gotówce jest pomoc najbliższych. To oni mogą przekazać niezbędne środki, najlepiej w formie darowizny. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze, ponieważ darowizna w ramach zerowej grupy podatkowej (czyli najbliższej rodziny – pomiędzy rodzicami, dziećmi, małżonkami, dziadkami, wnukami lub rodzeństwem) nie podlega opodatkowaniu, pod warunkiem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. W ramach darowizny powinna zostać sporządzona umowa, ale ta nie musi być podpisywana w obecności notariusza. Na umowie darowizny muszą znaleźć się dane z dowodu osobistego darczyńcy i osoby obdarowanej, kwota darowizny, data przekazania środków z tytułu darowizny oraz oświadczenie przekazania oraz przyjęcia darowizny.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego za kilka miesięcy.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” (MBWW) zacznie działać od 26 maja 2022 r. Aby z niego skorzystać trzeba będzie złożyć wniosek w banku, który podpisał odpowiednią umowę z BGK. Obecnie jeszcze nie wiadomo, które banki będą udzielały takich kredytów.

Obecnie jeszcze nie wiadomo, które banki będą udzielały takich kredytów. Proces przyznawania takiego preferencyjnego kredytu będzie niemalże identyczny jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego. Kredyt zostanie przyznany pod warunkiem, że wnioskodawca czy wnioskodawcy posiadają na tyle wysokie dochody, aby poradzić sobie ze spłatą rat.

Kredyt może być również udzielony osobie, która posiada wkład własny. Tak może postąpić np. małżeństwo, które planuje mieć więcej niż jedno dziecko. Program MBWW pozwoli im bowiem uzyskać dopłatę. W takim przypadku preferencyjny kredyt może zostać udzielony, jeśli posiadany wkład własny nie przekracza 10 proc.

Preferencyjny kredyt może zostać udzielony nawet na całą kwotę potrzebną do zakupu lub budowy nieruchomości dzięki temu, że BGK udziela tzw. gwarancji wkładu własnego. – Jest to coś w rodzaju ubezpieczenia. BGK gwarantuje, że jeśli kredytobiorca z jakiegoś powodu nie będzie w stanie spłacić kredytu, to on zapłaci tyle ile wynosił gwarantowany wkład własny. Taka gwarantowana kwota będzie mogła wynosić od 10 proc. do 20 proc. wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 000 zł. Jeśli kredytobiorca będzie posiadał wkład własny, to suma wkładu i gwarancji nie będzie mogła być wyższa niż 20 proc.