Ubezpieczenie Kredytu – Co Warto Wiedzieć?​

Ubezpieczenie kredytu jako zabezpieczenie jego spłaty

Ubezpieczenie kredytu to nie tylko korzyść dla banku, który dzięki temu minimalizuje ryzyko strat związanych z niespłaceniem kredytu, ale może także przynieść korzyści kredytobiorcy. Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytów hipotecznych oraz gotówkowych na wysokie kwoty.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – kluczowe dla bezpieczeństwa finansowego

Zobowiązania wynikające z kredytu hipotecznego często są znaczące – średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem notowana w III kwartale 2023 roku wyniosła 387 980 zł. W odpowiedzi na to banki dążą do maksymalizacji zabezpieczeń przed ryzykiem braku spłaty. Chociaż zawarcie umowy ubezpieczeniowej zazwyczaj nie wpływa bezpośrednio na decyzję kredytową, coraz częściej banki oferują lepsze warunki kredytu tym klientom, którzy zdecydują się na dodatkowe ubezpieczenie.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego

Dostępne są różne typy ubezpieczeń, które mogą chronić zarówno bank, jak i kredytobiorcę przed różnorodnymi ryzykami:

 • Ubezpieczenie na życie,
 • Ubezpieczenie od utraty pracy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa,
 • Ubezpieczenie pomostowe,
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kiedy ubezpieczenie kredytu hipotecznego się przydaje?

Ubezpieczenie jest szczególnie ważne, gdy:

 • Doznasz poważnego wypadku uniemożliwiającego pracę i spłacanie kredytu,
 • Stracisz pracę i tym samym płynność finansową,
 • Spłacasz kredyt wspólnie ze współmałżonkiem, który może ulec wypadkowi lub umrzeć.

W tych przypadkach ubezpieczenie może stanowić finansowe zabezpieczenie i pomoc w trudnych momentach.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Przy wyborze polisy ważne jest, aby sprawdzić:

 • Zakres ochrony,
 • Warunki wypłaty świadczeń,
 • Co dokładnie pokrywa ubezpieczenie,
 • Okres karencji, czyli czas, przez który ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 • Czas trwania polisy,
 • Czy składka jest jednorazowa czy rozłożona na raty.

Pamiętaj, że przy wcześniejszej spłacie kredytu masz prawo ubiegać się o zwrot części składki ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Chociaż banki często przedstawiają ofertę ubezpieczeniową jako niemal obowiązkową, aktualne przepisy nie wymagają od kredytobiorców ubezpieczania kredytu. Ustawa o kredycie hipotecznym zabrania sprzedaży wiązanej, ale bank może oferować korzystniejsze warunki kredytu, jeśli klient zdecyduje się na dodatkowe ubezpieczenie. To daje możliwość wyboru ubezpieczyciela według własnych preferencji, o ile spełnione są minimalne wymogi banku.

Cena ubezpieczenia zależy od oczekiwań

Cena ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników, w tym od wieku ubezpieczonego, stanu zdrowia, stylu życia, a także od sumy ubezpieczenia, która jest ściśle powiązana z wybranym zakresem ochrony. Istotne są również forma ubezpieczenia — czy jest to polisa indywidualna czy grupowa — które mogą różnić się kosztami z uwagi na skalę i warunki umowy.

 

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

 1. Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest zazwyczaj obowiązkowe, ale banki mogą oferować lepsze warunki kredytowe, jeśli zdecydujesz się na jego wykupienie. Jednak w przypadku niektórych kredytów, takich jak kredyty z niskim wkładem własnym, banki mogą wymagać specyficznych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie pomostowe.

 1. Jakie są korzyści z wykupienia ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego zapewnia ochronę finansową w sytuacjach nieprzewidzianych, takich jak utrata pracy, śmierć kredytobiorcy, poważne wypadki czy choroby, które mogą wpływać na zdolność do spłaty kredytu. To zabezpieczenie może zapewnić spokój ducha Tobie i Twojej rodzinie.

 1. Jakie rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego są dostępne?

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń to: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa, oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Banki mogą również oferować ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 1. Czy mogę wybrać dowolnego ubezpieczyciela?

Tak, zazwyczaj możesz wybrać dowolnego ubezpieczyciela, pod warunkiem że polisa spełnia minimalne wymagania banku. To daje możliwość znalezienia oferty ubezpieczeniowej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi. Oczywiście, część banków może wymagać zawarcia ubezpieczenia w rekomendowanym przez nich Towarzystwie – jeśli taki wariant oferty został wybrany.

 1. Co się stanie, jeśli zdecyduję się na wcześniejszą spłatę kredytu? Czy otrzymam zwrot za niewykorzystane ubezpieczenie?

Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu, masz prawo ubiegać się o zwrot części składki ubezpieczeniowej za okres, w którym ubezpieczenie nie będzie już potrzebne. Warto sprawdzić szczegóły dotyczące zwrotów w umowie ubezpieczeniowej, gdyż różni ubezpieczyciele mogą stosować różne zasady.