Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć? Ile kosztuje?

Ubezpieczenie kredytu opłaca się nie tylko bankowi, który dzięki niemu może być pewien, że na udzieleniu kredytu nie będzie stratny. Potencjalnie skorzystać na nim może także sam kredytobiorca. … Jest tak zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych na duże sumy.

 

UBEZPIECZENIE KREDYTU JAKO ZABEZPIECZENIE JEGO SPŁATY

Kredyt hipoteczny z reguły jest wysokim zobowiązaniem finansowym. Według danych Biura Informacji Kredytowej w lipcu 2019 roku średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosiła 277,75 tys. zł. Dlatego też banki chcą jak najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem braku spłaty zobowiązania.

Zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego co prawda zazwyczaj nie ma wpływu na decyzję kredytową, jednak banki coraz częściej uzależniają od skorzystania z owej usługi zaoferowanie klientowi korzystniejszych warunków.

Z punktu widzenia banku udzielenie kredytu hipotecznego obarczone jest dużym ryzykiem, a ubezpieczenie takiego zobowiązania zmniejsza niebezpieczeństwo sytuacji, kiedy to kredytobiorca zaniechał jego spłaty.
Z punktu widzenia klienta nadprogramowe zobowiązanie obciążającego go dodatkowo może mieć niebagatelny wpływ na jego sytuację finansową w przyszłości.

Rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego
Ochrona na wypadek utraty pracy to jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń kredytu, ale nie jedyne. Dostępny jest szerokich wachlarz rodzajów polis do kredytu. Niektóre z nich są częściej spotykane i zarazem częściej wymagane przez banki, z kolei inne nie zawsze widnieją na liście, a jeśli już to ich wykupienie jest obligatoryjne.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń do kredytu hipotecznego to:

 • ubezpieczenie na życie do kredytu,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie pomostowe,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie na życie do kredytu mieszkaniowego,
 • ubezpieczenie na życie spłaty kredytu mieszkaniowego,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie spłaty kredytu,
 • ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – w jakich sytuacjach się przydaje?

Wykupienie ubezpieczenia na życie wydaje się zasadne dla zabezpieczenia przyszłości rodziny. Taka polisa przyda się, gdy:

 • doznałem poważnego wypadku i nie będziemy mogli pracować i zarabiać, a co za tym idzie spłacać kolejnych rat kredytu,
 • stracimy pracę i płynność finansową,
 • spłacamy ratę razem ze współmałżonkiem, a ten ulegnie wypadkowi i nie będzie mógł pracować lub zginie w wypadku.

W każdej z wymienionych sytuacji pieniądze z ubezpieczenia bardzo się przydadzą. Polisę na życie powinno się zatem traktować jako obowiązkową. Ubezpieczenie mieszkaniowe przyda się za to wtedy, gdy:

 • spłonął dom lub mieszkanie, a my nie zdążyliśmy spłacić kredytu,
 • złodziej pozbawi nas cennych przedmiotów,
 • przez awarię instalacji lub pralki zalejemy sąsiada z dołu.

Dodatkowe środki będą jak znalazł i pomogą uporać się z przejściowymi problemami. Okazuje się jednak, że nie zawsze wykupywanie każdego ubezpieczenia jest w pełni zasadne.Przykładowo ubezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek utraty pracy ma sens tylko wtedy, gdy nasza przyszłość w danej firmie stoi pod znakiem zapytania, a w określonej branży jest deficyt miejsc pracy lub nie ma popytu na dane usługi.W przypadku jednak gdy kredytobiorca jest osobą bezrobotną, rencistą, emerytem lub pracuje na umowę zlecenie, ubezpieczenie od utraty pracy okaże się zbędnym dodatkiem.

Na co zwracać uwagę decydując się na ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Okazuje się, że nie wszystkie ubezpieczenia kredytu hipotecznego są takie same. Poszczególne oferty mogą się od siebie różnić nie tylko wysokością świadczenia, ale także zakresem ochrony. Dlatego wybierając polisę do kredytu, sprawdź:

 • od czego chroni ubezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pieniądze z ubezpieczenia zostały wypłacone,
 • co pokrywa polisa w razie wystąpienia objętego ochroną nieoczekiwanego zdarzenia losowego,
 • jaki jest okres karencji tj. czas od momentu rozpoczęcia polisy, przez który towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności,
 • okres obowiązywania polisy,
 • czy składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo z góry, czy rozłożona zostanie na miesięczne raty i doliczana do raty kredytu.

Pamiętaj, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania możesz ubiegać się o zwrot części niewykorzystanej składki. Prawo do tego przysługuje zarówno wtedy, gdy składka została opłacona jednorazowo przy podpisaniu umowy, jak i wówczas gdy składka opłacana była regularnie co miesiąc.

 

Koszty i suma ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Całkowite koszty kredytu kształtuje wysokość oprocentowania, marży, prowizji i właśnie ubezpieczenia. Jeśli bank zaproponował Ci promocyjną ofertę kredytu, zachowaj szczególną czujność, gdyż może sobie próbować odbić to, podwyższając koszty ubezpieczenia.

Wybierając ofertę związaną, zwróć uwagę, ile dokładnie będzie kosztować ochrona ubezpieczeniowa i czy proponowane warunki są rzeczywiście korzystne. Porównaj je z tymi proponowanymi przez inne banki, aby przekonać się, jak wypadają na ich tle.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Rozpiętość cenowa jest duża i sięga od kilku do kilkunastu procent wartości pożyczanej kwoty.

Banki stosują rozmaite sztuczki, aby klient myślał, że koszty ubezpieczenia są niższe niż w rzeczywistości. W tym celu wyrażają je w setnych czy dziesiętnych lub prezentują w skali miesięcznej. Aby wybrać najtańsze ubezpieczenie od kredytu hipotecznego, przeprowadź symulację przebiegu ubezpieczenia przez cały okres spłaty kredytu.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – czy jest obowiązkowe?

Zwykle banki ofertę ubezpieczeniową przedstawiają tak, aby wnioskodawcom wydawało się, że od tego, czy zdecydują się z niej skorzystać, zależeć będzie decyzja kredytowa. Owszem zdarza się, że wykupienie ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenie pomostowego jest jednym z warunków stawianych przez bank, co nie oznacza, że musimy decydować się na oferowany produkt. Żadne aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie nakładają bowiem obowiązku ubezpieczania kredytu.

Kwestię ubezpieczenia kredytu hipotecznego reguluje Ustawa o kredycie hipotecznym  oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zabrania ona kredytodawcy dokonywania sprzedaży wiązanej, czyli nie może on uzależniać udzielenia kredytu od zakupu przez klienta innego oferowanego przez niego produktu.

Może za to oferować korzystniejsze warunki kredytowania, jeżeli wnioskodawca zdecyduje się kupić dodatkowy produkt finansowy. Są jednak od tego pewne wyjątki. I tak bank może wymagać od klienta zawarcia niektórych rodzajów umów ubezpieczenia, nie może go jednak zmusić do wykupienia ich u siebie.

Kredytobiorca może więc wybrać ofertę u dowolnego ubezpieczyciela pod warunkiem, że odpowiada ona minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanego przez bank. W praktyce znaczy to tylko, że kredytobiorca może ubezpieczyć się u samego kredytodawcy lub w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.