Skuteczne metody zwiększenia zdolności kredytowej

Otrzymanie kredytu hipotecznego oraz jego wysokość jest mocno związana z nasza zdolnością kredytową. Od niej bowiem zależy czy w ogóle zostanie nam przyznany kredyt.

Co to w ogóle jest zdolność kredytowa?

Przez zdolność kredytową rozumiemy zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Aby  zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu warto się do tego należycie przygotować. Poniżej wymienimy Ci skuteczne metody na podwyższenie zdolności kredytowej, o które warto zadbać przed złożeniem wniosku.

 1. Przeanalizuj swoje finanse

Przelicz swoje obecne dochody (oczywiście te, które jesteś w stanie udokumentować), a także zobowiązania.

 1. Zwiększ dochody

Bank bierze pod uwagę Twoje dochody z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy (Umowa o prace).

 1. Zadbaj o stałe źródło dochodów (ważny jest odpowiedni staż i umowa do przodu).
 2. Banki lepiej oceniają źródła dochodu wynikające z umowy o pracę na czas nieokreślony, ale czas określony też nie musi stanowić problemu.
 3. Sprawdź swoją historię w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) np. przez stronę www.bik.pl

Zanim złożysz wniosek o kredyt sprawdź sam swoją historię w BIK. Dowiesz się jakie masz aktualne zadłużenie, czy istnieją jakieś zaległości. Warto zadbać o to by nie było żadnych zaległości w momencie składania wniosku.

 1. Skonsoliduj obecne kredyty

Konsolidacja obecnych  kredytów pozwoli Ci na zmniejszenie aktualnej raty do spłaty a co za tym idzie podniesie Twoją zdolność przy wnioskowaniu o nowy kredyt.

 1. Zwiększ obrót na rachunku firmowym

Część banków opiera zdolność kredytową o obrót na firmowym rachunku bankowym. Za obrót bank uznaje przede wszystkim wpływy. Dotyczy to oczywiście klientów firmowych.

 1. Zmniejsz miesięczne koszty utrzymania – jeśli płacimy rachunki za np. rodziców, dziadków ze swojego konta – dokonujmy tych płatności z konta na które nie wpływa Nasze wynagrodzenie.
 2. We wniosku o kredyt oświadczasz swoje miesięczne koszty utrzymania. Im mniejsze, tym większa zdolność kredytowa. Bank często i tak przyjmie swoje minimalne, chyba, że zadeklarujesz wyższe.
 3. Ogranicz płatności z konta przelewem oraz kartą
 4. Wyciąg z konta jest historią naszych poczynań finansowych. Im więcej transakcji wykonujesz gotówką tym mniej śladów o twoich kosztach.
 5. Dłuższy okres kredytowania to wyższa zdolność

Aktualnie banki liczą zdolność kredytową maksymalnie do 25 roku okresu kredytowania.

W zależności od banku możesz uzyskać kredyt maksymalnie do 70-80 roku życia.

 1. Wybierz raty równe zamiast malejących

Na początku kredytu rata równe jest nawet do 25% mniejsza od raty malejącej. Ma to duży wpływ na zdolność kredytową.

 1. Zadbaj o wkład własny

Im większy wkład własny, tym zazwyczaj mniejsze oprocentowanie kredytu. Tak naprawdę już 20% wkładu własnego zmniejsza ratę Twojego kredytu.

 1. Sprawdź ofertę programów państwowych

W niektórych sytuacjach kredytobiorca może liczyć na dopłaty od państwa. Dopłaty często wpływają na wysokość wkładu własnego.

 1. Wykaż większy dochód w PIT

Dotyczy to szczególnie działalności gospodarczej oraz dochodów z wynajmu nieruchomości na zasadach ogólnych.

 1. Stwórz biznesplan

Metoda ta pomaga zwiększyć zdolność kredytową w sytuacji, kiedy kupujemy nieruchomość z myślą o jej wynajęciu i czerpaniu z tego zysku.