Jak Obniżyć Raty I Oszczędzać Dzięki Nowym Warunkom Kredytowym

Refinansowanie, czyli przeniesienie kredytu z aktualnego banku do nowego z lepszą ofertą kredytową stało się popularnym rozwiązaniem w odpowiedzi na zmienne warunki rynkowe, szczególnie w obliczu znaczących zmian stóp procentowych (głównie w kontekście WIBORu) w ostatnich latach. Zmiany te spowodowały, że wiele osób zdecydowało się na refinansowanie swoich zobowiązań, aby skorzystać z niższych stawek i zmniejszyć miesięczne obciążenia kredytowe.

Zmiana stóp procentowych a refinansowanie

Ostatnie lata przyniosły dynamiczne zmiany w stawkach referencyjnych (wzrost z blisko 0,25% do 7,51%), co bezpośrednio wpłynęło na koszty kredytów zarówno hipotecznych, jak i gotówkowych. Orientacyjnie dla kredytu 300 tyś. złotych na 25 lat mógł to być wzrost raty nawet o 1315 złotych miesięcznie w ciągu 2 lat.

Spadające stopy procentowe stały się zachętą do refinansowania kredytów, gdyż możliwe jest obniżenie zarówno raty kapitałowo-odsetkowej, jak i całkowitego kosztu kredytu.

Korekta WIBORu w dół do poziomu 5,75%, czy wzrost wartości nieruchomości (zwiększającej zabezpieczenie banku) stanowią dużą szanse na przeliczenie kredytu na zdecydowanie atrakcyjniejszych warunkach. Może to dotyczyć zarówno zmiany typu oprocentowania, czy wysokości marży.

Refinansowanie a zwrot prowizji i ubezpieczeń

Ważnym aspektem, który warto rozważyć przy refinansowaniu, jest możliwość zwrotu części kosztów ubezpieczenia i prowizji. Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie TISE, kredytobiorcy mogą ubiegać się o zwrot proporcjonalnej części prowizji kredytowej oraz ubezpieczenia, jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej niż zakładano. To otwiera dodatkowe możliwości oszczędności dla osób refinansujących swoje zobowiązania.

Oprocentowanie zmienne a stałe

Decydując się na refinansowanie, kredytobiorcy stają przed wyborem między oprocentowaniem zmiennym a stałym. Oprocentowanie zmienne, które zależy od stopy referencyjnej (np. WIBOR, czy WIRON) plus marża banku, może być korzystniejsze w okresach spadających stóp procentowych. Natomiast oprocentowanie stałe, gwarantowane na okres np. pięciu lat, daje pewność i stabilność rat w tym okresie, co jest wartością dodaną dla osób ceniących sobie przewidywalność finansową.

W niektórych okresach oprocentowanie stałe może być niższe od zmiennego nawet o blisko 2% rocznie. Zdarza się jednak, że jest wyższe lub zbliżone do zmiennej stawki. Warto więc skonsultować swoje opcje z ekspertem finansowym, który dysponuje pełnym wachlarzem ofert kredytowych.

Przykładowe oszczędności

Ostatnia analiza kosztów refinansowania kredytu o wartości 300 tys. zł wykazała oszczędności na poziomie 300 zł miesięcznie, co w perspektywie
25 lat sumuje się do kwoty blisko 90 tys. zł. Oszczędności te nabierają
szczególnego znaczenia w długoterminowym planowaniu finansowym.

Podsumowanie

Zapytanie o swoje możliwości finansowe jest bezpłatne, podobnie jak nasza pomoc. Przeniesienie kredytu gotówkowego zazwyczaj nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, poza ewentualną prowizją – której staramy się unikać. W przypadku kredytu hipotecznego konieczne jest uwzględnienie opłaty za wycenę nieruchomości, wykreślenie oraz wpis hipoteki. Mimo to, często zdarza się, że te koszty zostają zrekompensowane już po kilku miesiącach. Ponadto, chociaż niektóre umowy przewidują opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, w większości przypadków po trzech latach ta opłata już nie obowiązuje.

Podsumowanie

Refinansowanie kredytu w obliczu obniżek stóp procentowych może być skuteczną strategią na redukcję miesięcznych wydatków i ogólnych kosztów kredytowych. Podejmując decyzję o refinansowaniu, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie czynniki, w tym możliwość zwrotu prowizji oraz wybór między oprocentowaniem zmiennym a stałym, kierując się własnymi potrzebami finansowymi i preferencjami ryzyka.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś!