"IKE" I "IKZE" Jakie Są Plusy I Minusy? ​

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to cenione formy oszczędzania na przyszłą emeryturę w Polsce. Oba konta mają swoje unikalne zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o ich otwarciu.

Czym są IKE i IKZE?

IKE oraz IKZE to produkty finansowe, które umożliwiają odkładanie środków z myślą o przyszłej emeryturze. IKE funkcjonuje od 2004 roku, natomiast IKZE od 2012 roku. Obie formy oszczędzania są dobrowolne i mają na celu uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych.

Plusy IKE i IKZE

 1. Ulgi podatkowe:
  • IKE: Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego.
  • IKZE: Możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania, co skutkuje obniżeniem podatku dochodowego.
 2. Brak opłat za prowadzenie konta: Wiele instytucji finansowych oferujących IKE i IKZE nie pobiera opłat za prowadzenie konta, co redukuje koszty oszczędzania.
 3. Różnorodność inwestycji: Szeroki wybór form inwestowania, takich jak fundusze inwestycyjne, obligacje czy akcje, pozwala na dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb.
 4. Dziedziczenie środków: W przypadku śmierci właściciela konta, zgromadzone środki mogą być przekazane wskazanym osobom, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla bliskich.

Minusy IKE i IKZE

 1. Limity wpłat:
  • IKE: Roczny limit wpłat wynosi około trzykrotność średniego wynagrodzenia.
  • IKZE: Roczny limit wpłat wynosi 1,2-krotność średniego wynagrodzenia.
 2. Podatki przy wypłacie:
  • IKZE: Środki wypłacane z IKZE są opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej.
 3. Zmienność inwestycji: Inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem rynkowym, które może wpływać na wartość zgromadzonych oszczędności.

System emerytalny w Polsce i potrzeba oszczędzania

Polski system emerytalny zmaga się z wieloma wyzwaniami, w tym starzejącym się społeczeństwem i niską stopą zastąpienia (procentem ostatnich zarobków zastępowanych przez emeryturę). Obecna stopa zastąpienia wynosi około 40-50%, co oznacza, że przeciętny emeryt może otrzymywać mniej niż połowę swoich wcześniejszych dochodów.

W porównaniu do innych krajów, Polacy oszczędzają relatywnie niewiele. Niski odsetek regularnie odkładających na przyszłość oraz niewielki procent dochodów przeznaczanych na oszczędności emerytalne to znaczące wyzwania. W krajach takich jak Niemcy czy Szwecja, odsetek oszczędzających jest znacznie wyższy, a ich oszczędności stanowią większą część dochodów.

Oferta IKZE

Rynek oferuje różnorodne produkty IKZE, zarządzane przez fundusze emerytalne i inwestycyjne. Wybór odpowiedniego IKZE, uwzględniający różnice w opłatach i warunkach wypłat, jest kluczowy dla optymalizacji oszczędności.

Podsumowanie

IKE i IKZE są istotnymi narzędziami do budowania zabezpieczenia finansowego na emeryturę. Przy wyzwaniach, jakie stawia polski system emerytalny, oszczędzanie w tych formach jest nie tylko korzystne podatkowo, ale także konieczne dla zapewnienia stabilnej przyszłości finansowej. Wybór odpowiedniego konta, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami inwestycyjnymi, może znacząco wpłynąć na wysokość zgromadzonych oszczędności i komfort życia na emeryturze.