DTI I Skuteczne Metody Zwiększania Zdolności Kredytowej​

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik, 

od którego zależy, czy kredyt hipoteczny zostanie przyznany oraz jaka będzie jego wysokość. Oznacza ona zdolność do terminowego spłacania zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Aby poprawić swoje szanse na uzyskanie kredytu, warto odpowiednio się przygotować i podjąć kroki mające na celu zwiększenie zdolności kredytowej.

Metody na zwiększenie zdolności kredytowej:

  1. Analiza finansów  Dokładne przeliczenie dochodów (potwierdzalnych) oraz zobowiązań.

  2. Zwiększenie dochodów Utrzymanie stabilnego źródła dochodu; szczególnie doceniane są umowy o pracę na czas nieokreślony.

  3. Sprawdzenie historii kredytowej w BIK – Warto sprawdzić swoje aktualne zadłużenie i upewnić się, że nie ma zaległości przed złożeniem wniosku kredytowego.
  4. Konsolidacja kredytów – Zmniejszenie miesięcznych obciążeń poprzez konsolidację obecnych kredytów, co podniesie zdolność kredytową.
  5. Zwiększenie obrotu na rachunku firmowym – Dla klientów biznesowych, banki często uwzględniają obrót na rachunku firmowym jako wskaźnik zdolności kredytowej.

 

Współczynnik DTI (Debt-to-Income Ratio tj. współczynnik zadłużenia do dochodu)

to kluczowy wskaźnik używany przez banki do oceny zdolności kredytowej wnioskodawców. DTI pomaga zrozumieć, jaki procent miesięcznych dochodów wnioskodawcy jest już przeznaczony na spłatę istniejących zobowiązań finansowych. Im niższy współczynnik DTI, tym lepsza zdolność kredytowa. W idealnym przypadku banki preferują, aby współczynnik DTI nie przekraczał 35-40%. Przekroczenie tego progu może być sygnałem, że potencjalny kredytobiorca może mieć trudności z terminową spłatą nowego kredytu.

 

Jak zwiększyć zdolność kredytową przy pomocy DTI?

  1. Zmniejszenie istniejących zobowiązań: Spłata kart kredytowych, kredytów konsumpcyjnych lub innych zobowiązań może znacząco obniżyć DTI, poprawiając tym samym zdolność kredytową.
  2. Zwiększenie dochodu: Można to osiągnąć poprzez zmianę pracy na lepiej płatną, uzyskanie podwyżki, czy rozpoczęcie dodatkowej działalności gospodarczej.
  3. Dłuższy okres kredytowania: Wybór dłuższego okresu spłaty kredytu może zmniejszyć miesięczne obciążenie, co obniży DTI.
  4. Raty równe zamiast malejących: Choć całkowity koszt kredytu może być wyższy przy ratach równych, to niższe początkowe obciążenie może poprawić DTI i zdolność kredytową w krótkoterminowej perspektywie.
  5. Zmniejszenie miesięcznych kosztów utrzymania: Minimalizowanie wydatków, takich jak subskrypcje czy koszty utrzymania samochodu, może również korzystnie wpłynąć na DTI.

Wykorzystanie programów państwowych, które oferują dopłaty do kredytów hipotecznych, również może wpłynąć na zdolność kredytową, zmniejszając potrzebny wkład własny lub obniżając ratę kredytu. Przed złożeniem wniosku kredytowego warto dokładnie sprawdzić dostępne opcje i odpowiednio przygotować swoje finanse.