Co to jest zdolność kredytowa?

19 stycznia 2022

Sebastian Chrapek

Artykuł

0

Po co nam zdolność kredytowa?

Zacznijmy od zdefiniowania hasła zdolność kredytowa. Otóż jest to zdolność podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie ustalonym przez kredytodawcę i kredytobiorcę. Zdolność kredytowa, jak i kredyt to narzędzia potrzebne do realizacji pewnych celów i w ten sposób należy na nią patrzeć.

Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie podstawowe części-ilościową i jakościową. 

Analiza ilościowa

Analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

 • uzyskiwane dochody,
 • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.),
 • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty.

Mówiąc najogólniej, bank porównuje nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Analiza jakościowa

To sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W trakcie analizy zdolności kredytowej bank opiera się m.in. o raport BIK, aby dowiedzieć się, czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze kredyty lub pożyczki.

Jak banki obliczają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie wszystkich akceptowalnych źródeł dochodu.

Wykorzystuje się do tego m.in. takie czynniki jak:

 • Wiek wszystkich kredytobiorców (Maksymalnie do 75-80 roku życia przypadającego na koniec spłaty kredytu), 
 • Długość okresu kredytowania (Nie może być dłuższy niż 35 lat),
 • Wysokość dochodów,
 • Źródło dochodów (musi być akceptowalne przez bank i tutaj w kontekście umowy o prace banki wymagają np. 6 miesięcy stażu u obecnego pracodawcy i min. 6 miesięcy okresu trwania umowy do przodu. Dodatkowo dobrze, jeśli to minimum druga umowa.),
 • Wysokość wkładu własnego (Wymagane w standardzie 20 %, ale dzięki ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego wystarczy 10 %),
 • Oprocentowanie kredytu (stopa referencyjna + marża banku + marże dodatkowe),
 • Cross sell (Dokupienie dodatkowych usług takich jak konto, karta kredytowa, ubezpieczenie),
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • Czy wnioskodawca jest w związku małżeńskim,
 • Inne zobowiązania kredytowe, limity kredytowe, alimenty, poręczenia.

Pamiętajmy, że najważniejszym elementem kształtującym zdolność kredytową jest wysokość dochodu kredytobiorcy.

Co zawiera raport BIK?

Raport BIK uwzględnia zobowiązania zaciągnięte w bankach. Możesz w nim śledzić swoją sytuację płatnicza, terminowość spłaty rat zobowiązań oraz kwoty jakie jeszcze zostały do spłaty. Raport możesz uzyskać na stronie internetowej https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik

Oprócz raportu BIK istnieją jeszcze raporty BiG oraz KRD gdzie trafiają klienci, którzy nie terminowo wywiązują się z płatności z zobowiązań poza bankowych np. Gaz, telefon, mandaty itd. Takie bazy również podlegają weryfikacji banku.

Zobacz też: