Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa to działanie, które jest podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Dotyczy za równo podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, jak i podatku od towaru i usług. Jest to usługa rekomendowana przede wszystkim przedsiębiorcom. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz obniżyć podatki to zapraszam Cię do przeczytania całego artykułu.

Zacznij od początku…

Czym jest podatek? Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym pobieranym przez państwo lub inny związek publiczno-prawny w formie, terminie oraz wysokości ustalonej w ustawie podatkowej.

Optymalizacja podatkowa polega na wprowadzeniu strategii, mającej na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych oraz zwiększenie płynności finansowej firmy. Metody jakie można zastosować różnią się w zależności od rodzaju działalności oraz planów biznesowych firmy.

Jako metody optymalizacji podatkowej możemy wyróżnić:

 1. Wykorzystywanie ulg podatkowych
 2. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności
 3. Wybór rozliczenia miesięcznego lub kwartalnego

Pamiętajmy o tym, że optymalizacja podatkowa nie ma nic wspólnego z uchyleniem się od podatkowania. Są to w pełni legalne praktyki.

Ulgi podatkowe

Rodzaje ulg podatkowych związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 1. Ulgi rehabilitacyjne
 2. Darowizny
 3. Ulgi internetowe
 4. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 5. Ulgi termomodernizacyjne

Rodzaje ulg podatkowych od osób prawnych:

 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Formy prowadzenia działalności:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza,
 2. spółka cywilna,
 3. spółka jawna,
 4. spółka partnerska,
 5. spółka komandytowa,
 6. spółka komandytowo-akcyjna,
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 8. spółka akcyjna.

Sposoby rozliczenia podatkowego:

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi zadeklarować przyjmowany przez niego okres rozliczeniowy. Aby wybrać odpowiedni sposób rozliczenia warto odpowiedzieć sobie na pytania:

 1. czy przychody ulegają znacznym wahaniom czy są raczej na wyrównanym poziomie?
 2. czy jesteś wystarczająco zdyscyplinowany i wszystkie koszty grupujesz na bieżąco?
 3. czy będziesz występować o zwrot podatku VAT czy nie?
 4. czy kontrahenci płacą Ci regularnie, tak aby płynność finansowa spółki nie była zagrożona?