Rozbudowa piętra domu rodzinnego a służebność

Opis:

Podczas konsultacji z klientem, który pragnął rozbudować swoją rodzinna posiadłość o dodatkowe piętro, napotkaliśmy na znaczące wyzwania finansowe związane z istniejącą służebnością na nieruchomości. Lokal był zamieszkany przez trzy pokolenia, z jednym pokoleniem korzystającym z służebności „dożywocia” zapisanej w księdze wieczystej.

Wyzwanie:

Większość instytucji finansowych, w tym banków i pośredników, rezygnowała z pomocy w zakresie udzielenia kredytu z uwagi na powyższe ograniczenia związane ze służebnością. Nasza analiza potwierdziła trudności z uzyskaniem finansowania przy standardowych warunkach.

Rozwiązania:

  1. Kredyt z Zamianą Zabezpieczenia: Zaproponowaliśmy klientowi skorzystanie z kredytu na rozbudowę z zamianą zabezpieczenia na inną nieruchomość, jeśli taka była dostępna. To rozwiązanie pozwalało na uniknięcie problemów związanych ze służebnością na obecnej nieruchomości.
  2. Wybór Unikatowego Banku: Zidentyfikowaliśmy banki, które były bardziej elastyczne w podejściu do służebności, oferując klientowi możliwość uzyskania finansowania na podstawie maksymalnie 80% wartości nieruchomości. Co nie stanowiło problemu, dlatego, że do wartości zabezpieczenia przyjmowaliśmy wartość całego budynku powiększonego o wartość przyszłego piętra, a kwota kredytu stanowiła zaledwie 20 % tej wartości. Dzięki czemu klienci mogli wykazać znaczący wkład własny i skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania.

Uwaga:

Bank mógł poprosić osoby wpisane do księgi (Seniorów) o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

  1. Usuwanie Służebności z Księgi Wieczystej: Ostatnią opcją było usunięcie służebności z księgi wieczystej, co w teorii było najprostszym rozwiązaniem. Jednakże, wymagało to czasu i dodatkowych formalności prawnych.

Finalne rozwiązanie:

Klienci zdecydowali się na pierwsze rozwiązanie z uwagi na bezpieczeństwo i komfort osób starszych, którzy chcieli pozostawić zapisy w księdze wieczystej w niezmienionych stanie.

Dodatkowy Aspekt: 

Wpływ Podziału Wielorodzinnego Domu na Możliwość Realizacji Celów

Warto zauważyć, że gdyby wielorodzinny dom był podzielony na wyodrębnione lokale, realizacja powyższego celu oraz zabezpieczenie się na tej nieruchomości byłoby niemożliwe. W takiej sytuacji konieczne byłoby podjęcie działań mających na celu zniesienie współwłasności lub zmianę zabezpieczenia.

W przypadku posiadania innej nieruchomości, istnieje możliwość skorzystania z pożyczki hipotecznej na cel dowolny. Jednakże, należy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji warunki cenowe, w tym oprocentowanie, mogą być znacząco wyższe. 

Dlatego też, klienci zdecydowali się na wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy, jako że celem był rozwój i rozbudowa istniejącej nieruchomości mieszkalnej. Ta strategia pozwoliła nam osiągnąć bardziej korzystne warunki finansowe dla klienta, poprzez wybór odpowiedniego produktu kredytowego dostosowanego do planowanego celu.