Drodzy klienci, w związku z obecną, dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie, a także w kraju zmieniły się godziny otwarcia banków.

Wnioski hipoteczne są analizowane we wszystkich bankach, natomiast mogą pojawić się opóźnienia z racji urlopów przysługującym wszystkim rodzicom, a także ze skróconego czasu pracy ze względu na dobro pracowników.

 

Godziny otwarcia banków zostały zmienione:
mBank – 9:30 – 16:30
ING Bank Śląski – 11:00 – 15:00
Pekao SA – 10:00 – 16:00
Santander – 11:00 – 16:00
BNP Paribas – 10:00 – 15:00

Dodatkowe informacje:

 1. Związek Banków Polskich zaoferuje odroczenie płatności rat kredytów nawet o 3 miesiące.
 2. Millennium, Pekao BH, Alior oraz PKO BP – w związku z czasowym zamknięciem do odwołania sekretariatów sądowych bank akceptuje złożenie wniosku o wpis/wykreślenie hipoteki w formie notarialnej.
 3. Na chwile obecną NOWYCH wniosków o kredyt HIPOTECZNY nie przyjmuje Santander oraz Bank Pocztowy.
 4. mBank wprowadza 6 miesięczną karencję na spłatę kredytów (w tym czasie będą płacone tylko odsetki) wystarczy wniosek klienta.
 5. SOFOS wprowadza pożyczki na cel obrotowy dla firm.
 6. Crédit Agricole – klienci za pośrednictwem Portalu Klienta EFL, mają możliwość skorzystania z usługi Leasingu Swobodnego, który umożliwia przedsiębiorcy samodzielnie zmienić wysokość raty leasingowej – obniżyć ratę o połowę na 6 miesięcy lub obniżyć ją do 1 zł na 3 miesiące. Bez wychodzenia z domu – bezpiecznie i całkowicie online.

„Niniejszy Komunikat ZBP przedkładany jest przez banki wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców – klientów banków.

Niniejszy Komunikat wskazuje na:

 • uznanie przez banki za pożądane podjęcia przez nie pilnych odpowiednich i adekwatnych działań mających na celu zaadresowanie trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców;
 • zapewnienie klientów, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19;

Mając na względzie powyższe banki podejmą poniższe działania wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19;

Działania banków wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID  – 19

 1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.
 2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.
 3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
 4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
 5. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.
 6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.
 7. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.
 8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Banki deklarują, że zapisy tego Komunikatu zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane przez banki.

Banki apelują jednocześnie do organów państwowych  o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID -19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego.”

W razie pytań, bądź chęci przeprowadzenia wideospotkania jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Życzymy Państwu zdrowia oraz wewnętrznego spokoju.

Zespół Focus Finanse.

Kontakt:

Sebastian 600 277 106
Roland 511 646 186
Angelika 502 360 495.

 

 

 

Źródło komunikaty bankowe,  https://www.zbp.pl/