Różnice między pośrednikiem a doradcą w świetle Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Niezależny doradca kredytowy i pośrednik to nie to samo. Po wejściu w życie ustawy o kredytach hipotecznych (w lipcu 2017 r.) ta pierwsza nazwa jest zastrzeżona tylko dla tych, którzy spełniają określone wymogi.

Przed wejściem w życie ustawy z „doradcami” klienci bankowi mieli styczność na każdym kroku. W trosce o dobro konsumentów ustawodawca zarezerwował pojęcia „doradcy” i „doradztwa” w kontekście pośredniczenia przy zawieraniu umów kredytowych tylko dla ograniczonej grupy specjalistów, którzy spełnią pewne kryteria.

Doradca musi być niezależny i musi współpracować z ponad połową banków, które działają na polskim rynku. Niezależnym doradcą kredytowym może nazywać się tylko ten pośrednik, który nie otrzymuje wynagrodzenia od kredytodawców (banków, instytucji finansowych) od podpisanych umów z klientami. Doradca zarabia więc nie dzięki prowizjom bankowym, jedynie poprzez pobieranie wynagrodzenia bezpośrednio od klientów.

Zakres porady finansowej obostrzony jest cennikiem, w zależności od skali porady i niezbędnego zaangażowania doradcy. Doradca nie odpowiada także za skutki udzielonych porad. Jest to wciąż nasza odpowiedzialność i nasze ryzyko. Możemy jednak liczyć na swego rodzaju obiektywizm doradcy finansowego, który nie ma interesu w tym, by polecać nam konkretne rozwiązanie (i tak otrzyma wynagrodzenie od razu po udzieleniu porady). Co ważne: doradcy finansowi pracują także z ramienia banków czy pośrednictw finansowych, chociaż działać też mogą zupełnie niezależnie.

Pośrednik, który chce uzyskać status doradcy będzie musiał uzyskać na swoją działalność zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego, posiadać wpis do rejestru doradców, a także płacić składki członkowskie i posiadać dla swojej firmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Będzie też zobowiązany do zapewnienia swojemu personelowi odpowiednich szkoleń.

Doradcy płacą klienci, pośrednikom płaci bank. Wysokość prowizji dla pośrednika nie ma wpływu na wysokość kredytu. Na wysokość kredytu ma wpływ scoring klienta (więcej tutaj). Pośrednik, jest rozliczany za pracę z klientem poprzez zadowolenie klienta. Im więcej zadowolonych klientów, tym więcej poleceń, a co za tym idzie marka pośrednika rośnie, staję się rozpoznawalny, a jego jakość jest jego reklamą.

Pośrednik w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami musi zdać egzamin, dzięki któremu jest wpisany do rejestru pośredników kredytowych, nad którymi piecze sprawuję Komisja Nadzoru Finansowego, bądź posiadać wykształcenie ekonomiczne, prawnicze. Wszyscy pośrednicy są też ustawowo zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń.

Kompetentny pośrednik powinien mieć w ofercie wiele banków, a co za tym idzie w jednym miejscu możemy się dowiedzieć o wszystkich ofertach na rynku, tracimy mniej czasu, a wybierając rzetelnego pośrednika, który profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, a przy tym jest w pełni zaangażowany możemy zyskać wiele przydatnych informacji, które przydadzą się nam w dalszym życiu.

Większy wybór to więcej opcji, jeśli wybierzemy właściwych pośredników – możemy decydować czy zależy nam na szybkości transakcji czy na jak najtańszej ofercie. Pośrednik, który jest na rynku od wielu lat ma kontakt do doradców bankowych, którzy mają (minimalny, ale mają) wpływ na to co dzieję się w banku. Pośrednik nie współpracuję tylko z klientem, ale także z osobami z banku, jest naszymi oczami i uszami. Uczciwy i renomowany pośrednik będzie się z nami kontaktować w każdej sytuacji, informując nas na bieżąco o wszystkich decyzjach. Pomoże nam w przypadku odwołania, nie zostawi nas, gdy nie uda nam się uzyskać kredytu w danym banku.

Zarówno nad doradcami jak i nad pośrednikami jest zawsze Komisja Nadzoru Finansowego, osoby które mają własną firmę pośrednictwa nie stać na błędy, ponieważ nie tylko wiąże się z karami finansowymi, ale także utratą zaufania, a także stracą zezwolenia.

Podczas pierwszej wizyty u pośrednika konsument będzie musiał otrzymać informację o wysokości wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało pośrednikowi od zawartej umowy, a także różnic w wysokości prowizji otrzymywanych od różnych banków.

Pośrednik finansowy pośredniczy w danej transakcji pomiędzy placówką, w której jest zatrudniony (np. bank) a klientem. Pracownik instytucji ma za zadanie przybliżyć, wyjaśnić i wydać instrukcje w tematyce finansowej w zakresie, jakim zajmuje się nią firma lub bank, które go zatrudniają. Pośrednik finansowy otrzymuje wynagrodzenie (premie) wtedy, gdy transakcja między klientem a bankiem zostanie sfinalizowana, a co za tym idzie zależy mu, by przekonać klienta do zaoferowanych usług i produktów finansowych. Trudno mówić w tym wypadku o uzyskaniu obiektywnej informacji finansowej. Dodatkowo pośrednik finansowy w bankach dostaję dodatkowe wynagrodzenie za wszelkiego rodzaju dodatkowo dokonane zobowiązania przez klienta (karty, ubezpieczenia, itp.).

Zaletą współpracy zarówno z doradcą jak i pośrednikiem kredytowym jest taka, że osoby te mają większe możliwości i doświadczenie niż klient. To przekłada się bezpośrednio na zaoszczędzony czas, a często też pieniądze. Doradca i pośrednik kredytowy udzieli informacji o potrzebnych dokumentach, wymaganych do kredytu mieszkaniowego. Zbierze za Ciebie informacje o ważnych dokumentach, a także brakach, które należy uzupełnić. Może też pomóc przy sporządzaniu treści umowy przedwstępnej.

Od wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym liczba doradców finansowych znacząco zmalała i trudno znaleźć niezależnego doradcę kredytowego. W zamian tego można się zwrócić do pośrednika finansowego.

Właściwe podejście doradcy, bądź pośrednia kredytowego do swojej pracy, jego profesjonalizm, dbałość o klienta można łatwo zweryfikować na podstawie opinii od zadowolonych (bądź nie) klientów. Satysfakcja klientów ze współpracy z danym doradcą lub pośrednikiem kredytowym jest odzwierciedleniem renomy firmy.

Ważne jest też, aby Państwa przyszły doradca był transparentny i nie zatajał z jakimi bankami współpracuje, ile otrzymuje prowizji, czy też – na czym zarabia. Ustawa jasno narzuca taki obowiązek zarówno niezależnym doradcom, jak i ekspertom kredytowym. Twoja szczerość będzie cenną wskazówką dla pośrednika lub doradcy, który dostosuję do Ciebie odpowiednią ofertę oraz oceni Twoją zdolność kredytową i kondycję finansową. Także po tych pytaniach łatwo poznać profesjonalistę, ponieważ dla fachowca ważne będzie ocenienie możliwości swojego klienta i dopasowanie do nich właściwego produktu bankowego.

Zarówno dobry doradca jak i pośrednik kredytowy oprócz znajomości zagadnień kredytowych i samych kredytów, powinien wykazywać się doświadczeniem, uczciwością, cierpliwością, a także wolą niesienia pomocy. Podczas spotkania warto zapytać się o wszystko, co dla nas istotne. Kompetentny pośrednik kredytowy potrafi rozdzielić różnicę między doradzaniem a narzucaniem opinii. Jako klient nie możesz odczuć, że podejmowana decyzja jest wymuszona, a zarówno doradca jak i pośrednik kredytowy powinien być w stanie rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.

 

 

Opracowała Angelika Kwiecińska-Dominik