WIBOR – Czym jest i jaki ma wpływ na wysokość raty kredytu?

WIBOR – Czym jest i jaki ma wpływ na wysokość raty kredytu?

FocusFinanse
Wysokość kredytu zależy nie tylko od marży banku, ale także od stawki referencyjnej (WIBOR), która jest zmienna, ale nie podlega negocjacji. WIBOR   - czym jest i jak się ustala Skrót WIBOR oznacza Warsaw Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym.  WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne będące uczestnikami panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym. Aktualizacja stopy WIBOR ustalana jest codziennie (w dni robocze) o godzinie 11:00 następuję tzw. fixing WIBOR, który opiera się na tym, że każdy bank komercyjny, który jest na polskim rynku podaje swoją stopę oprocentowania, po której jest gotowy w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Po uwzględnieniu wszystkich złożonych ofert wyliczana jest wartość uśredniona (nie wlicza się dwóch najwyższych i dwóch najniższych stóp). W ten sposób wyliczona średnia arytmetyczna jest stopą…
Czytaj więcej