Dobry scoring – przepis na korzystny kredyt

Dobry scoring – przepis na korzystny kredyt

Bez kategorii
Osoba ubiegająca się o kredyt – zarówno hipoteczny jak i gotówkowy musi mieć świadomość, że zostanie poddana ocenie scoringowej. Są to kryteria wiarygodności podmiotu starającego się o kredyt bankowy. Działanie modelu scoringowego wynika ze względu na skomplikowaną regułę matematyczną. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że banki mogą stosować różnego rodzaju scoringi, na rożnych etapach współpracy z danym klientem. Związane jest to z jego sytuacją nie tylko osobistą, ale także finansową. Ocena punktowa powstaje na dany moment, a jej zmienność w czasie jest dość duża, wynika to z finansowej sytuacji klienta, która może się drastycznie zmienić (zarówno na jego korzyść jak i niekorzyść). Ważnym aspektem jest też czas jaki upłynął od wystąpienia pewnych wydarzeń zarówno rodzinnych jak i finansowych osoby ubiegającej się o kredyt. Bank sprawdzając klienta pod względem oceny zdolności kredytowej i…
Czytaj więcej