Ustawa o kredytach hipotecznych

Ustawa o kredytach hipotecznych

Bez kategorii
W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Część przepisów tejże ustawy, dotyczących wskaźnika referencyjnego i informowania o nim konsumenta, weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowa ustawa szczegółowo reguluje kwestie dotyczące umów o kredytach hipoteczny. Ustawa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, a także stworzyć przejrzysty, skuteczny oraz konkurencyjny rynek kredytów hipotecznych. Nowe przepisy o kredytach hipotecznych znacząco ograniczą możliwość zawierania umów o kredyt w walucie obcej. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument zyskuje większość swoim dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów. Kredyty hipoteczne będą mogły zostać udzielone tylko przez banki i…
Czytaj więcej