Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Bez kategorii
Starając się o zaciągnięcie kredytu hipotecznego warto przygotować się wcześniej jakie fundusze musimy posiadać, aby dało się zrealizować mieszkaniowe plany. Wkład własny Starając się o kredyt hipoteczny będziemy musieli posiadać oszczędności, które będą stanowić wkład własny kredytobiorcy w inwestycję. Warto pamiętać, że po zaciągnięciu kredytu zdolność kredytowa zostanie mocno nadszarpnięta lub całkowicie wyczerpana. Jeśli planujemy dodatkowe wydatki na wyposażenie czy remont, powinniśmy również uwzględnić je w kalkulacji oszczędności. Obecnie minimalna wysokość wkładu własnego to 20 procent wartości mieszkania, jednak niektórzy kredytodawcy gotowi są sfinansować transakcję, w której klient angażuje mniejszą kwotę (nie mniej niż 10 proc. ceny lokalu). Brakujący wkład własny (do granicy 20 proc.) jest przez kredytodawcę dodatkowo zabezpieczany. Maksymalna wysokość kredytu Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego zależy od wartości nieruchomości oraz zdolności kredytowej klienta. Relacja pomiędzy wartością zabezpieczenia a kwotą…
Czytaj więcej